حضور محسن هاشمی و محمد علیخانی در مراسم بازگشت پیکر مطهر سردارشهید حاج حمید محمد رضایی در معراج شهدا و دیدار با خانواده آن شهید بزرگوار