امروز روزنامه اعتماد ملی در صفحه آخر خود مطلبي در مورد وبلاگ خورشيد زده و اين نشان مي دهد كه خورشيد هم كم كم داردمخاطبين جديدي پيدا مي كند .خب اين كار از يك نظر براي من باعث خرسندي است نه از آن جهت كه نام خورشيد مطرح مي شود كه بيشتر از آن رو كه اميدوارم بقيه مسوولان و سياسيون هم ترغيب شوند كه پا به دنياي مجازي بگذارند چون دراين دنيا هم مي شود رودرو و بي پيرايه با مخاطبين عمدتا جوان صحبت كرد و هم مي توان از نظرات آنان بي هيچ ملاحظه آگاه شد منتها كمي سعه صدر مي خواهد و كمي حس پاسخگويي.

امروز عصر قصد داريم پنجمين سالگرد انتشار نشريه تابان را برگزار كنيم و متاسفانه وقت زيادي ندارم اما در اولين فرصت دوباره وبلاگ را با سخني در اين باب به روز خواهم كرد تا آن موقع خداحافظ.

این هم مطلب اعتمادملی در مورد خورشید:

مجلس فتح شد!

اعضاي مجلس معمولا‌ آن‌قدر سر كارندو دور و برشان شلوغ است كه مجال استراحت و فراغت هم ندارند، چه برسد به وبلا‌گ‌نويسي كه هنوز هم برخي حضرات آن را وقت‌تلف‌كني مي‌دانند اما بالا‌خره از دل مجلس هفتم و در آخرين سال فعاليتش يك وبلا‌گ‌نويس بيرون آمد. البته پيش‌تر‌ها اين مجلس در چند فقره تلا‌ش نافرجام كوشيد كه اقدام به توليد و تكثير وبلا‌گ‌نويس كند اما اين بار گويي محمد عليخاني از ديگراني چون سعيد ابوطالب و چند همتاي ديگرش در مجلس هفتم، فعال‌تر و پيگير است. اين عضو فراكسيون اقليت چندي است كه با وبلا‌گ خورشيد به جمع وبلا‌گستان پارسي افزوده شده و اين نويد فتح سنگر به سنگر همه اركان نظام به وسيله وبلا‌گ‌نويس‌ها را مي‌دهد. شايد روزي كه محمدعلي ابطحي، وب‌نوشته‌هايش را از كاخ رياست‌جمهوري مي‌نوشت، گمان نمي‌كرد سه سال بعدترش، رئيس دولتي بيايد كه وبلا‌گ ايجاد كند. هرچند خودش آن را ننويسد اما اين اتفاق افتاده و اينك صداي وبلا‌گ‌نويسي در بهارستان هم به گوش مي‌رسد. با همين سرعت اگر كار پيش برود، وبلا‌گ‌نويسان سر از دفتر شوراي نگهبان و مجلس خبرگان رهبري و دستگاه قضايي هم درمي‌آورند. نخستين وبلا‌گ‌نويس مجلس هفتم اما در وبلا‌گش پست‌هايي متنوع و خواندني دارد. برخي از اين پست‌ها، گزارش روز مجلس است و آنچه كه در آن اتفاق مي‌افتد، برخي ديگر دغدغه‌هاي شخصي عليخاني و چندتايي هم مربوط به حال و هواي حوزه انتخابي‌اش. او از پيگيري‌هاي فراكسيون اقليت مجلس هفتم نيز خبرهايي به مخاطبانش مي‌دهد كه يكي از خواندني‌هاي اين خبرها، ديدار همين فراكسيون با رئيس دستگاه قضايي بود. گويا در اين ديدار: <نمايندگان اقليت تاكيد كردند كه بر اساس آيين‌نامه نظارت بر اداره زندان‌ها، براي نمايندگان ملت قابل قبول نيست كه دستگاه قضايي بر بند ۲۰۹ نظارت نداشته باشد و امكان بازديد از تمامي بندها ميسر نباشد و روشن شود كه بر اساس كدام مستند قانوني دانشجويان بدون حضور وكيل مورد بازجويي قرار گرفته و از اعترافات آنان در چنين شرايطي فيلم تهيه مي‌شود.> اين پرسش را هم از لا‌‌به‌لا‌ي ديگر پست‌هاي يك عضو مجلس هفتم مي‌توانيد پيدا كنيد كه از خود مي‌پرسد: <واقعا كارهاي ما چقدر اثرگذار است؟>! و آخرين پست او هم بازمي‌گردد به يك مقايسه آماري جالب درباره آفت‌ها و تبعيض‌هاي نارواي نظام كنكور. در نهايت از سر زدن به <بازتابي از اين دوران پر كش و قوس> خيلي پشيمان نخواهيد شد.

یک شنبه گذشته بازهم حجت الاسلام علیخانی توانست با استفاده از وقت یکی از همکاران نماینده ۱۰دقیقه به ایراد نطق بپردازد،چون متن سخنراني ايشان حدود ۸ صفحه مي شد و پيش بيني مي كرديم كه وقت كم بيايد صبح زود به اتفاق چند تن از اعضاي فراكسيون اقليت،براي شركت در قرعه كشي وقت ۵ دقيقه اي به مجلس آمديم ،اما قرعه فال به نام جمع ما زده نشد!در همين زمان بود كه ميان آقاي دكتر عماد افروغ و مهدي كوچك زاده درگيري شديد لفظي به وجود آمد كه تفضيل آن را در برخي خبرگزاري ها آورده اند .

 

اما در موردنطق حجت الاسلام عليخاني چند نكته وجود دارد كه بد نيست در اينجا به آنها اشاره كنم:

ايشان قبل از شروع سخنان خود گفتند :به چند دليل نطق امروز من با گذشته كمي تفاوت دارد و در آن كوتاه آمده ام :

۱-هفته دولت است.

۲-نزد آقاي عسگراولادي -از دوستان هم بند در قبل ازانقلاب- بودم كه ايشان توصيه كردند كه در اين ايام مراعات كنيم!

۳-به خاطر حداد عادل كه در جلسات گذشته وقتي دوستان اقليت سخنراني مي كردند سعه صدر از خودشان نشان دادند.

نطق پیش از دستور قدرت‌ا… عليخاني:

آيا خاتمي‌ها و كروبي‌ها براي نظام خطرناك هستند؟

قدرت‌ا… عليخاني، نماينده بوئين‌زهرا و آوج و عضو فراكسيون اقليت ديروز درنطق پيش از دستور خود به حملا‌ت انجام شده به اصلا‌ح‌طلبان كه به بهانه دفاع از دولت انجام شده بود پاسخ داد. در هفته‌هاي اخير برخي از دوستان و همكاران كه در صف‌بندي داخل مجلس به عنوان فراكسيون اكثريت شناخته مي‌شوند، به بهانه پاسخگويي به نطق پيش از دستور ۲ نفر از همكاران جناح اقليت، حملا‌ت شديدي را به جريان اصلا‌حات و شخصيت‌هاي تأثيرگذار اصلا‌ح‌طلب و نيز سياست‌هاي مورد عمل داخلي و خارجي در دوره اصلا‌حات آغاز كرده‌اند؛ اين دوستان تلا‌ش مي‌كنند اصلا‌ح‌طلبان را آغازكننده درگيري و سخنان تند و غيرمنصفانه خود را مقابله‌به‌مثل معرفي كنند.

اينجانب علي‌رغم ميل باطني، براي جلوگيري از تحريف وقايع تاريخي و شفاف‌سازي وقايع دوره حساس كنوني، ناچارم موضوعاتي را مطرح كنم. حقير در سال‌هاي گذشته با وجود ارتباط صميمي با بزرگاني از جناح موسوم به محافظه‌كار يا اصولگرا و ارادت به شخصيت‌هايي چون آيت‌ا… مهدوي كني و حجت‌الا‌سلا‌م ناطق‌نوري در خط‌ بندي‌هاي سياسي به جريان اصلا‌ح‌طلبان نزديكي بيشتري داشتم، اما در عين ‌حال اين نزديكي هيچگاه سبب نشد كه در برابر انحرافات خواسته يا ناخواسته سكوت كنم كه بعضي از همكاران كه در مجلس ششم نيز حضور داشتند قطعا واقف هستند.

اما برخي موضعگيري‌هاي غلط‌، دليلي موجه براي اتهام‌افكني و حمله و هتاكي به كل مجلس ششم نيست. آنچه ‌اكنون مايه گلا‌يه از برخي از دوستان و همكاران جناح اكثريت مجلس هفتم مي‌باشد، اين است كه با چشم بستن به برخي حقايق اولا‌ تلا‌ش مي‌كنند كه تنش‌ها را به جناح اقليت نسبت دهند و براي جلوگيري از افشاي برخي از واقعيات جناح محافظه‌كار، حتي در برابر بدترين اهانت‌ها به مقدسات مسلم ديني سكوت كنند؛ دوستاني كه مدعي سكوت اصلا‌ح‌طلبان در برابر اهانت به مقدسات هستند، براي مردم بگويند وقتي اظهارات منتسب به مشاور رئيس‌جمهور روي يكي از سايت‌هاي خبري قرار گرفت و نشان مي‌داد كه وي در حمايت از دستور رئيس‌جمهور در مورد ورود زنان به ورزشگاه‌ها برخي مراجع را مورد اهانت قرار داده و از زده شدن گردن آنها توسط وجود مقدس امام زمان خبر داد، كداميك از همكاران اصولگرا حاضر به نطق پيش از دستور شدند؟ روزي كه در قالب سوالا‌ت سخيف آزمون ضمن خدمت فرهنگيان، به ساحت مقدس نبي‌اكرم(ص) اهانت شد، آيا همكاران كلا‌مي به اعتراض سخن گفتند يا برعكس همه تلا‌ش خود را به استيضاح نشدن وزير آموزش و پرورش معطوف كردند؟ در برابر جشن تركيه همكاران اصولگرا چه كردند؟ در برابر موج اخراج يا خانه‌نشين كردن اساتيد بزرگ دانشگاه‌ها چرا سكوت كرده‌ايد؟ ‌

يكي از موضوعاتي كه باعث حمله جناح اكثريت به فراكسيون خط امام(ره) شده است، بعضي انتقاداتي است كه نسبت به سفرهاي استاني هيات دولت بيان شده‌اند و من درباره سفرهاي استاني لا‌زم است چند نكته را به عرض برسانم؛

۱- بعد از تأييد مقام معظم رهبري، حمايت خود را از اين سفرها اعلا‌م و براي كارآمدي آنها به مسوولا‌ن دولتي كمك كنيم كه البته حمايت و كمك به معناي بزرگنمايي دستاوردها و يا مخفي كردن نقاط ضعف نيست. ‌

۲- از شما مي‌پرسم كه آيا شما نمي‌دانيد، نخستين اعتراضات به برخي روش‌ها و وعده‌ها در سفرهاي استاني در اين مجلس توسط چه كساني مطرح شد؟ آيا اعتراض مكرر دوستان اصولگرا در اين مورد را فراموش كرده‌ايد؟ كسي كه ادعاي اصولگرايي دارد مي‌داند كه اسلا‌م دين اخلا‌ق است. پس چگونه به خودتان اجازه مي‌دهيد به ديگران تهمت‌هايي از قبيل دلا‌ر گرفتن از اجانب را مطرح كنيد؟ آيا مسووليت اين‌قدر ارزش دارد كه به برادران ديني نسبت‌هاي ناروا بزنيد؟ ‌

از طرفي ديگر ظاهراً بخشي از وظيفه تخريب بر عهده‌گروهي از مسوولا‌ن مرتبط با نيروهاي مسلح و نظامي قرار گرفته است به طوري‌ كه مثلا‌ مسوول نمايندگي ولي فقيه در نيروي مقاومت بسيج با صراحت مي‌گويد: <معتدل‌هاي دوم خردادي از افراطي‌هاي آنها خطرناك‌تر هستند.> بايد پرسيد: آيا واقعا خاتمي‌ها، كروبي‌ها، محتشمي‌ها و مجيد انصاري‌ها و… براي نظام خطرناك هستند؟ و بخش ديگر تخريب به عهده دوستاني است كه با حملا‌ت شديد عليه نمايندگان اصلا‌ح‌طلب مي‌خواهند به هرگونه به حضور فعال آنها در عرصه‌هاي مورد توجه مردم پايان دهند و البته به آنها مي‌گويم، آزموده را آزمودن خطاست.

ضمنا به يكي از ارشدترين فرماندهان نظامي كه اخيرا به جناح‌هاي سياسي داخلي هشدار داده است، يادآوري مي‌كنم كه مراقب برخي اظهارات باشند زيرا بي‌دقتي در بعضي سخنراني‌ها مي‌تواند بهانه به دست دشمن بدهد و خداي نخواسته فضاي ايران با فضاي تركيه مقايسه شود. همچنين اظهارات مقام محترم مرتبط با نيروي مقاومت بسيج اگر باعث شود كه در آينده كساني بسيجيان مخلص را به دخالت در انتخابات متهم كنند، گناه آن بر گردن كساني است كه در بعضي اظهارنظرها به وادي افراط مي‌افتند. ‌ سوال اساسي اينجانب از دوستاني كه خود را مخالف تنش در عرصه سياسي كشور معرفي مي‌كنند اين است كه آيا حمله شديد به معتدل‌هاي دوم خردادي نتيجه‌اي جز رونق گرفتن بازار افراط‌طلبي خواهد داشت؟ آيا حمله به شخصيت‌هاي كم‌نظير همچون آيت‌ا…‌ هاشمي‌رفسنجاني، معنايي جز ترويج افراط‌طلبي و منزوي كردن اعتدال دارد؟

همچنين در مورد سيد عزيز، فرزند فاضل امام حجت‌الا‌سلا‌م‌والمسلمين سيدمحمد خاتمي نيز سوال مي‌كنم تخريب او كه يكي از منطقي‌ترين و معتدل‌ترين شخصيت‌هاي جناح اصلا‌ح‌طلب مي‌باشد و در سفرهاي پر‌بار، تمام وجهه داخلي و بين‌المللي خود را وقف نظام و انقلا‌ب و پيروي از منويات مقام معظم رهبري كرده، به نفع چه كسي است؟

اگر واقعا در پس بعضي از حملا‌ت و انتقادات، اهداف انتخاباتي وجود ندارد، چرا پس از انجام چند سفر داخلي آقاي خاتمي – كه با استقبال مطلوب مردم مواجه شد – روند حملا‌ت به ايشان شدت گرفت؟ چگونه است كه تكذيب اطرافيان آقاي احمدي‌نژاد در خصوص سي‌دي منتسب به ايشان – موضوع سخنراني در سازمان ملل و هاله نور – بلا‌فاصله مورد پذيرش دوستان قرار گرفت، اما به تكذيب‌هاي مكرر آقاي خاتمي در مورد سي‌دي منتسب به اين روحاني متعهد، توجه نمي‌شود؟ دوستان! از شما مي‌خواهم تنها به خاطر خط‌بندي‌هاي سياسي، در همان وادي اي نيفتيد كه برخي از افراد نزديك به اصلا‌ح‌طلبان افتادند و هزينه آن بر كل جريان اصلا‌حات تحميل شد و فراموش نكنيد كه امكان ندارد دولتي مسووليت هزينه كردن صدها ميليارد تومان را به عهده داشته باشد و در عين حال از انتقاد مصون و بي‌نياز باشد

 

+ نوشته شده در دوشنبه پنجم شهریور ۱۳۸۶ ساعت ۱۴:۱ توسط محمد عليخاني