افتتاح مجموعه تفریحی و رستوران فلای لند در منطقه ۲ شهرداری تهران “سرزمین پرواز”(پروژه مشارکتی شهرداری و سرمایه گذار بخش خصوصی)