محمد علیخانی در خصوص مصوبه پارک حاشیه‌ای شورای شهر گفت:‌شهرداری تهران هنوز مصوبه شورا درباره پارک حاشیه‌ای را اجرا نکرده است.
رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی فارس، در خصوص مصوبه پارک حاشیه‌ای شورای شهر گفت:‌شهرداری تهران هنوز مصوبه شورای شهر درباره پارک حاشیه‌ای را اجرا نکرده است.
وی ادامه داد: در مصوبه‌ای که ما تصویب کردیم قرار بود بر اساس آخرین روش‌های هوشمندسازی پارک حاشیه‌ای اداره شود، اما گفته‌اند در یکی از مناطق پایلوت اجرا می‌کنیم. این در حالی است که چیزی که قرار است در این منطقه اجرایی شود مصوبه شورا نیست و مغایر با مصوبه است.
علیخانی تأکید کرد: در روشی که ما در نظر گرفته‌ایم باید یکپارچه کل تهران دیده شود و یک نرم‌افزار برای تمام پایتخت نوشته شود و قرار نیست که هر منطقه یک برنامه داشته باشد.
رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تأکید کرد: مصوبه شورا در خصوص پارک حاشیه‌ای هنوز اجرایی نشده است.