محمد علیخانی عضو شورای اسلامی شهر تهران از اولویت های کمیسیون خود و شورا سخن گفت.