به گزارش خبرنگار مهر، اعضای کمیسیون عمران و حمل و نقل در جلسه بعداز ظهر خود هیئت رییسه کمیسیون را تعیین کردند.

براساس این گزارش در این انتخابات محمد علیخانی بعنوان رییس، افشین حبیب زاده نایب رییس و شهربانو امانی بعنوان سخنگوی کمیسیون با اکثریت مطلق آرا انتخاب شدند.

همچنین در این جلسه روسای کمیته های زیر مجموعه کمیسیون حمل و نقل و ترافیک انتخاب شدند که بر این اساس افشین حبیب زاده رییس کمیته عمران و شهربانو امانی رییس کمیته حمل و نقل، ترافیک و ایمنی شدند.اعضای کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورا، محمد علیخانی، افشین حبیب زاده، شهربانو امانی و محسن هاشمی هستند.

به گزارش مهر ، در اولین جلسه کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر پنجم تهران نیز  مجید حق‌شناس به عنوان رییس این کمیسیون رأی دادند.

الهام فخاری نیز به عنوان نایب رییس و حجت نظری به عنوان مخبر کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر انتخاب شد.

همچنین محمد سالاری به عنوان رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای پنجم شهر تهران انتخاب شد.