محمد علیخانی عضو شورای شهر تهران، ری و تجریش با ۲۰ رای به عنوان ناظر شورای شهر در سازمان پارک سوارها و پایانه های مسافربری شهر تهران انتخاب شد.

همچنین اعضای شورای شهر تهران، علیخانی را با ۱۹ رای به عنوان ناظر شورا در سازمان تاکسیرانی انتخاب کردند.