محمد علیخانی با اشاره به رسالت شهرداری ها در عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی در حوزه اقدام وعمل در کنار وظایف شهروندان افزود: پرهیز از انجام کارهای غیرضروری، کاهش خطای کارکنان در افزایش بهره‌وری میتواند رسالت شهرداری ها را در راستای اقدام وعمل در اقتصاد مقاومتی عملیاتی کند.
به گفته وی، با اندیشیدن تدابیر مناسب شهرداری و شهروندان تهرانی می تواند به عنوان شهر تاریخی جهان در عمل به اقتصاد مقاومتی نمونه، آوازه وافتخار جهانی شود.
محمد علیخانی  با تاکید بر اینکه عوارض نوسازی یکی از منابع درآمد پایدار درشهرداری ها است گفت: از سال ۱۳۶۲ با سازو کارهای سیاست کلان کشور شهرداری ها عملا از تزریق منابع دولتی محروم شدند ومبنای درآمدهای شهرداری ها تکیه بر درآمدهای داخلی و درونی در توسعه شهری واجرای تکالیف قانون شد.
به گفته وی، پیامد این سیاست در بیش از ۲۰ سال گذشته عامل رشد روزافزون شهرها شد و نسبت ۷۰ درصدی در روستاها و ۳۰ درصدی در شهرها به استقرار ۷۰ درصدی جمعیت درشهرها و ۳۰ درصدی در روستاها در سال ۹۵تغییر یافت.
محمد علیخانی، تصریح کرد: این نسبت جمعیت ۷۰ به ۳۰ در شهر و روستا توسعه معابر، فضای سبز،  حمل ونقل شهری، احداث مسکن، راه و آسفالت، افزایش تولید زباله وصدها را مسبب شد.
علیخانی، افزود: با این وضعیت توسعه روز افزون خدمات شهرداری ها ونیازهای مالی و درآمدهای پایدار و وعوارض نوسازی و اصناف به عنوان یکی از مصادیق درآمد پایدار پدیدارشد.
وی،با اشاره به تامین سه تا چهار درصدی درآمدها از محل درآمدهای پایدار در کشور ما گفت: این در حالی است که در کشورهای توسعه یافته حدود ۱۶۰ درصد منابع مالی از محل درآمدهای پایدار است.
به گفته وی، شهرداری با کاهش منابع مالی سراغ تراکم فروشی. عوارض ساخت و ساز وسایر مواردی که قانونگذار اجازه تعرفه آن را داده است رفتند که این موضوع متاسفانه در سال گذشته باتوجه به رکود اقتصادی و رکود در حوزه ساخت وساز درآمد شهرداری ها را کاهش دادو این نهاد را از انجام وظایف وتکالیفش به نحو احسن بازداشت.