برای دستیابی عموم مردم تهران به زندگی بهتر و آرام تر موضوع حمل و نقل از برنامه‌ها اصلی اینجانب می باشد.
این برنامه‌ها در دو بخش کوتاه مدت و بلندمدت و بصورت عملیاتی ارائه می شود و به شرح زیر است:

۱- تلاش برای گسترش مترو جهت توزیع عادلانه و ارزان قیمت حمل و نقل عمومی و دسترسی عموم مردم به آن.

۲- گسترش اتوبوسرانی و ایجاد خطوط جدید جهت اتصال ایستگاه های مترو به بافت های مسکونی و تجاری جهت سهولت دسترسی مردم.

۳- تشویق و گسترش حمل و نقل عمومی به منظور کاهش استفاده از خودروهای شخصی.

۴- تشویق و حمایت از گسترش استفاده دوچرخه در بافت محلات.

۵- تشویق و حمایت از سرمایه گذاری در گسترش دوچرخه و موتورسیکلت برقی برای ایجاد حمل و نقل سبز و پاک.

۶- گسترش سیستم های هوشمند حمل و نقل برای دسترسی عادلانه همه مردم به امکانات شهری و اخذ هزینه متناسب با میزان استفاده از آنها.

۷- ایجاد و حمایت از سیستم های هوشمند و مدرن جهت دسترسی آسان تر و ارزان تر به تاکسی.

۸- برنامه‌ریزی جهت ترغیب سرمایه‌گذاری در تاکسیرانی جهت افزایش کیفیت تاکسی ها در شان پایتخت جمهوری اسلامی ایران.

۹- برنامه‌ریزی جهت تامین و رعایت شان و منزلت رانندگان اتوبوس، تاکسی، کادر فنی و راهبری مترو با گسترش خدمات درمانی و بیمه.

۱۰- نظارت و کنترل هزینه‌ها و بکارگیری شیوه‌های نوین مدیریتی جهت کاهش هزینه‌های ایجاد زیر ساخت های حمل و نقل و نگهداری و بروزرسانی آنها.

۱۱- برنامه‌ریزی جدی برای کاهش آلودگی هوا ناشی از حمل و نقل و ترافیک.