آخرین رویدادها

یک دروغ آشکار از منابعی به «ظاهر مجهول» با سرعتی عجیب منتشر می‌شود.

یک دروغ آشکار از منابعی به «ظاهر مجهول» با سرعتی عجیب منتشر می‌شود. میگویم «به ظاهر مجهول» چون کافی است به گرایش و داعیه آنها که در تصدیق این دروغ توییت زدند نگاه کنید تا بدانید این‌منابع چندان مجهول نیستند. همان منابعی هستند که پیش از این هرگاه خبری در فضای مجازی...

read more

عکس روز